wtorek, 12 stycznia 2010

Honorowe obywatelstwo Wrocławia dla prof. Karola Modzelewskiego? Tak!


Wrocławski Klub Krytyki Politycznej proponuje, by Rada Miejska Wrocławia nadała tytuł honorowego obywatela miasta prof. Karolowi Modzelewskiemu, wybitnemu historykowi i autorowi słynnego "Listu otwartego do Partii" napisanego wspólnie z Jackiem Kuroniem.

Poniżej publikuję pismo Michała Syski, lidera wrocławskiego środowiska KP, w tej sprawie:

"30. rocznica wydarzeń Sierpnia"80 to świetna okazja, aby Wrocław uhonorował prof. Karola Modzelewskiego. Dlatego wrocławski Klub "Krytyki Politycznej" oraz Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle"a postanowiły zgłosić kandydaturę tego wybitnego historyka, opozycjonistę i więźnia politycznego w czasach PRL do tytułu Civitate Wratislaviensi Donatus w roku 2010.

Oto treść pisma wysłanego dziś do przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia oraz prezydenta miasta:

W imieniu Ośrodka Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle"a oraz wrocławskiego Klubu "Krytyki Politycznej" mam zaszczyt zgłosić kandydaturę prof. Karola Modzelewskiego do tytułu Civitate Wratislaviensi Donatus w roku 2010.

Prof. dr hab. Karol Modzelewski urodził 23 listopada 1937 roku. Ukończył studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w latach 1962 - 1964 był asystentem i doktorantem. Z uczelni został usunięty za wystosowanie wspólnie z Jackiem Kuroniem "Listu Otwartego do Partii", w którym autorzy poddali krytyce politykę władz PRL. W ramach represji Karol Modzelewski został skazany na karę 3,5 roku pozbawienia wolności. Został warunkowo zwolniony w sierpniu 1967 roku, lecz wkrótce znów został skazany na karę więzienia (ponownie 3,5 roku) za udział w wydarzeniach Marca"68. Został zwolniony w 1971 roku. W latach 1972 - 1983 był zatrudniony w Instytucie Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

W 1980 roku wstąpił do "Solidarności", był pomysładowcą nazwy związku. Zasiadał w jego dolnośląskich władzach i był delegatem na I Zjazd "Solidarności". Internowany po wprowadzeniu stanu wojennego, a w 1982 roku aresztowany pod zarzutem próby obalenia ustroju PRL. W 1984 roku uwolniony na mocy amnestii.

W latach 1989 - 1991 pełnił mandat senatora wybranego w okręgu wrocławskim z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Współzałożyciel Solidarności Pracy i Unii Pracy. W latach 1992 - 1994 pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 1998 roku odznaczony razem z Jackiem Kuroniem Orderem Orła Białego.

Laureat licznych nagród naukowych, w 2007 roku otrzymał nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za badania nad historią powstawania tożsamości europejskiej odkrywające znaczenie tradycji przedchrześcijańskiej i wielokulturowej dla współczesnego pojęcia Europy przedstawione w dziele "Barbarzyńska Europa". Od 2006 roku prof. Karol Modzelewski jest wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk.

Za kilka miesięcy będziemy obchodzić 30. rocznicę wydarzeń Sierpnia"80. Przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia prof. Karola Modzelewskiemu właśnie w tym jubileuszowym roku miałoby swój wymiar symboliczny. Karol Modzelewski był zawsze tam, gdzie toczyła się walka o wolność i prawa człowieka: uczestniczył w wydarzeniach Października"56, Marca"68 i Sierpnia"80. Za swoje zaangażowanie płacił dotkliwymi represjami i latami więzienia (był najdłużej więzionym opozycjonistą). Zawsze był wrażliwy na niesprawiedliwość i ludzką krzywdę. Zawsze też podkreślał i podkreśla do dziś swoją więź ze stolicą Dolnego Śląska. Nadszedł czas, aby Wrocław uhonorował tę wybitną Postać.

Michał Syska

Osoby zainteresowane wsparciem inicjatywy własnym nazwiskiem proszę o kontakt: biuro[at]lassalle.org.pl

Można też bezpośrednio wyrazić poparcie, wysyłając listy/maile do radnych Wrocławia: LINK 1
oraz prezydenta miasta:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz